Rekisteri- ja tietosuojaseloste

REKISTERIPITÄJÄN NIMI
Rakennusliike Evälahti Oy
Y-tunnus: 0158992-9

OSOITE
Tainionkoskentie 22
55100 IMATRA

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Laura Evälahti
sähköposti: laura.evalahti@evalahti.com
puhelin: 040 741 8601

REKISTERIN NIMI
Rakennusliike Evälahti Oy:n henkilökontaktirekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Rekisterissä olevia henkilön kontaktitietoja käytetään Rakennusliike Evälahti Oy:n markkinointitoimenpiteitä ja tiedotusta varten.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ:
Henkilökontaktin yhteystiedot.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Henkilökontaktin itse antamat tiedot, myyjien syöttämät myynti- ja esittelytapahtumiin liittyvät tiedot, sekä verkkopalvelun automaattisesti keräämä analysointia tukeva aineisto.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET TAI SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Tietoja ei luovuteta muiden kuin Rakennusliike Evälahti Oy:n käyttöön.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Rekisterin tiedot sijaitsevat sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisella suojatulla palvelimella pääkäyttäjän myöntämien käyttäjätunnusten takana.

TARKASTUSOIKEUS
Jokaisella rekisteriin tietonsa jättäneellä henkilöllä on oikeus tarkastaa omat rekisteriin tallennetut tietonsa. Pyyntö tehdään sähköpostitse yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen.

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA
Jokaisella rekisteriin tietonsa jättäneellä henkilöllä on oikeus tarkastaa omat rekisteriin tallennetut tietonsa sekä vaatia niiden korjaamista. Korjauspyyntö tehdään sähköpostitse yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen.

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET
Henkilöllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Mikäli henkilö haluaa kieltää tällaisen toiminnan, hän voi tehdä sen ottamalla rekisterinpitäjään yhteyttä sähköpostitse.