Evälahti Uusimaa

Evälahti Uusimaan toiminta pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla jatkaa Rakennusliike Evälahden aikaisempaa toimintaa keskittyen alkuvaiheessa omaehtoiseen asuntorakentamiseen sekä uudisrakennus- että peruskorjausurakointiin.

Toimintamme kattaa perinteisen kilpailu-urakoinnin lisäksi KVR-urakoinnin ja erilaiset yhteistoimintaurakkamuodot.  Toimintamme perustuu vahvaan projektien kokonaishallintaan, jonka tuloksena on laadukasta, luotettavaa ja kokonaisedullista rakentamista. Yhtiö toimii konsernin omissa tiloissa Vantaan Viertolassa, jotka rakennettiin omaan omistukseen yli 30 vuotta sitten. Yhtiö on Rakennusteollisuus RT:n jäsenyritys.

Vakaa emoyhtiö Rakennusliike Evälahti Oy

Rakennusliike Evälahti Oy on yli 60 vuoden ikäisenä Suomen kolmanneksi vanhin järjestäytynyt saman suvun omistuksessa oleva rakennusalan perheyritys. Evälahti Oy:llä on aina ollut perinteitä kunnioittava ja laatua vaaliva yrityskulttuuri. Yrityksen kotipaikka on Imatra, josta käsin se operoi Etelä-Suomessa ydinalueenaan Etelä-Karjala. Evälahti Oy työllistää 70–100 henkilöä ja viime vuosina liikevaihto on ollut 20–35 miljoonaa euroa. Rakentamisen lisäksi vakavarainen Evälahti Oy harjoittaa kokoonsa nähden mittavaa kiinteistö- ja sijoitusliiketoimintaa Etelä-Karjalassa, Kouvolassa ja pääkaupunkiseudulla.

Yrityksen rakentamispalveluihin kuuluvat asunto-, liike- ja teollisuusrakentaminen ja julkinen rakentaminen sekä uudis- että korjausrakennuskohteissa. Rakennusliiketoiminta jakautuu urakointiin ja perustajaurakointiin. Toteutamme kilpailu-, neuvottelu-, tavoitehinta- ja KVR-urakoita sekä laskutöitä. Perustajaurakointina toteutetaan asuntojen lisäksi liiketiloja. Kohteiden sijainti valitaan aina hyville ja keskeisille paikoille. Perustajaurakointi sisältää tontin hankinnan, suunnittelunohjauksen, rahoituksen järjestämisen, sijoittajan etsinnän, rakentamisen sekä tarvittaessa kiinteistön hoidon ja ylläpidon järjestämisen ’avaimet käteen’ – periaatteella, asiakkaan haluamassa laajuudessa.